Начало > Събития

XXVI Международна кръгла маса "Разрушени светове... нови светове"

29/04/2017

Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград ВИ КАНИ

да участвате в XXVI Международна кръгла маса

РАЗРУШЕНИ СВЕТОВЕ... НОВИ СВЕТОВЕ
на 27. 04 - 29. 04. 2017 г.

Предлагаме следните теми за дискусия:
 - Иновации, модернизмът, авангардът, художествени предизвикателства;
- Залезът на империите и новите национални проекти;
- Митове за миналото, инсцениране на миналото;
- Визионери, предтечи, /фалшиви/ пророци;
- Утопии, революции;
- Носталгия по разрушени светове, копнежи по далечни светове;
- Традиции, мода, модерност, новоезиците;
- Компютърни мрежи и нови светове;
- Живот в преход, балканските преходи;
- Мостове между разрушените и нови светове;
- Руините и техният нов живот, изоставени и реновирани светове;
- Малките светове, преправяни, поправяни и обновявани, кърпени;
- Реформаторство или радикални доктрини;
- Заговори и преврати;
- Дисидентството - нови визии в остаряващи светове;
- Експерименти и открития;
- Социални техники и социално инженерство;
- Живот в двойни светове между реалността и виртуалните светове, хибридните
култури;
- Приемственост и конфликт между поколенията, генерации;
- Енергии на разрушение и съграждането.

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме до 1.04.2017 г. на e-mail:


След 10 април 2017 г. можете да се запознаете с програмата на конференцията на сайта на Балканистичния семинар (www.bf.swu.bg).Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в списание „Балканистичен форум“ след рецензиране. Редколегията си запазва правото на подбор на предложените текстове.

Списанието е реферирано и индексирано в Scopus, ERIH PLUS и РИНЦ.

Работни езици на конференцията: български, английски.

Колегите, които ще четат докладите си на български език, следва да имат готовност с разширено резюме на английски език или презентация на английски език. Пътуването, храната и нощувките са за сметка на участниците или институциите, в които те работят.

Колегите, които се нуждаят от съдействие във връзка с пътуването и резервация за
нощувки, моля да ни пишат на адрес: bforum@swu.bg

Към новина: 13/03/2017 XXVI Международна кръгла маса "Разрушени светове... нови светове"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.