Начало > Събития

Лекция на Йонко Грозев: "Нито воля, нито мощ: съдът като гарант на демокрацията"

09/11/2019

Фондация „Кристиан Таков“ и Културният център на Софийския университет ви канят на първото събитие на

ФОРУМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ
посветен на Кристиан Таков

„Нито воля, нито мощ: съдът като гарант на демокрацията“
лекция на Йонко Грозев, съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Събота, 9-ти ноември 2019 г , 17.00 часа
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Нова конферентна зала (Огледална зала)
ІІ етаж, Северно крило

Отсъстващата справедливост е един от най-важните и очевидни проблеми на съвременна България, а проблемът за това „Що е справедливост?“ е един от най-важните в световната морална философия и филсофията на правото. Кристиан Таков мислеше и пишеше в сърцето и по двата проблема, практическия и теоретическия. Ето защо смятаме за естествено дискусията, посветена на него, да носи името „ФОРУМ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ“. Възнамеряваме да създадем традиция: всяка година в началото на ноември фондация „Кристиан Таков“ и Културният център на Софийския университет ще канят по един изтъкнат лектор, който да говори върху сложната тема „справедливост“. Надяваме се да го прави с ерудицията, проникновението и искреността, с която го правеше Кристиан.

Към новина: 08/10/2019 Лекция на Йонко Грозев: "Нито воля, нито мощ: съдът като гарант на демокрацията"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.