Начало > Новини

Семинар: "Експерименти, разум и просветление: моралната стойност на изучаването на природата в ранната модерност"

ЦАИ 08/05/2007

FME (Център за изследвания на основите на модерната мисъл) със съдействието на Философския факултет на Университета Принстън обявява прием на кандидатури за участие в Семинара по философия на ранната модерност на тема:


"Експерименти, разум и просветление: моралната стойност на изучаването на природата в ранната модерност"


(28 юли - 4 август 2007 г.,


Бран - Трансилвания, Румъния)


Семинарът по философия на ранната модерност Принстън/Букурещ  е международна среща на учени, които се интересуват от ранномодерната мисъл. Целта на семинара е да създаде интересна среда, благоприятстваща обсъждането на текстове и идеи. Той включва работни сесии сутрин и представяне на тестове в следобедите, като се опитва да запази равновесие между високото научно ниво и неофициалния дух на академичната общност.


Тази година семинарът ще се състои в Бран, Трансилвания. Сред участниците са: Daniel Garber (Princeton University), Roger Ariew (University of South Florida), Giulia Belgioioso (Università di Lecce). В семинара са поканени и докторанти и млади изследователи от различни университети.


Моля, за участие изпратете резюме на текста си и кратка автобиография на:


 Dana Jalobeanu - dana.jalobeanu@bbc.co.uk ,


не по-късно от 8 юни.

Повече подробности можете да намерите на уеб страницата на FME.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.