Начало > Новини

Конференция върху висшето образование: "Финансиране, справедливост и ефективност"

ЦАИ 10/05/2007

Университетът Приморска, Факултет по мениджмънт Копър, обявява прием на кандидатури за участие в конференция върху висшето образование на тема:


 "Финансиране, справедливост и ефективност"


Портрож, Словения (21-24 ноември 2007 г.)


Краен срок: 31 май.Основната цел на конференцията е да разгледа общото състояние, тенденциите, реформите (и трудностите при тях), както и необходимите промени и при двете части на системата на финансиране на висшето образование (финансиране на образователните институции, държавна издръжка на студенти). Конференцията ще разглежда Европа с фокус върху бившите социалистически държави (и сред тях - върху тези от Югоизточна Европа).


От особен интерес ще бъдат представянията, засягащи следните теми:  • Финансиране: допълнително възнаграждение за насърчаване на качеството, модели на такси за обучение и други форми на странични доходи;

  • Справедливост: предостяване на стипендии и заеми за осигуряване на участието на всички студенти с  високи академични способности и за подкрепа на  транс-граничната образователна мобилност;

  •  Eфективност: модели на институционални и национални (или системни) реформи, целящи подобряване на ефективността и продуктивността.


Работният език на конференцията е английски. Такса за участие - 290€.

Допълнителна информация за конференцията и условията за участие  ще намерите тук. Можете да се свържете с организаторите на адрес:  .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.