Начало > Новини

"Абсолютно и относително"

14/02/2013

Този петък, 15 март от 18 часа в Нова Конферентна зала на СУ е първата среща от новия форум "Дискусионен мамут" върху тема

"Абсолютно и относително"

по повод книгата на Васил Видински “Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт”.

Разговорът ще протече с участието на Миглена Николчина, Димитър Денков, Ани Илков, Лилия Гурова, Георги Господинов, Васил Видински.

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”

15 март 2013 г.
18:00 часа, Нова конферентна зала на СУ


Дискусионният мамут е форум, на който големи и необятни научни теми ще се предлагат за обсъждане по повод на конкретни книги или събития. Темата на първата среща от тази серия е “Абсолютно и относително”, а книгата, дала повод за подобен разговор е “Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт” от Васил Видински. Поканените дискутанти са Миглена Николчина (която ще води дискусията), Димитър Денков, Ани Илков, Лилия Гурова, Георги Господинов, Васил Видински.

Събитията и книгите ще са само отправна точка. От тях ще бъдат подбирани и извличани достатъчно широки теми, така че да са споделими и предизвикателни по отношение на различни хора, дискурси и общности. С обхвата си “Дискусионният мамут” цели да събере хуманитарните и точни науки, да направи възможен (или по-скоро да поднови) техния диалог.

За книгата и автора

Книгата "Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт" проследява зараждането на един от най-важните и продължителни исторически конфликти във философията на природата: борбата между релативисти и абсолютисти по отношение на пространството, времето и движението. Катализатор на този конфликт е Рене Декарт - първият, опитващ се да създаде последователна релационистична система във физиката (Principia Philosophise, 1644), която обаче започва да ерозира още с възраженията на Нютон (Philosophiae Naturalis Principia Mathematics, 1687). Изследването разкрива и разгръща фундаменталните светогледни позиции на двамата учени през персонална, понятийна и контекстуална рамка. Ако използваме клишета, то в крайна сметка бащата на модерната философия (Декарт) и бащата на модерната физика (Нютон) се разминават - точно както се разминават непрестанно идеите и понятията.

Васил Видински е преподавател в катедра История на философията, Софийскии университет „Св. Климент Охридски". През 2007 защитава докторска дисертация: „Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността)".


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.