Начало > Новини

След Арабската пролет... Лекции на Джамил Сайа

ЦАИ 25/02/2013

Прави ли една конституция „пролет“?

27 март 2013, 18.30 ч., Френски институт в България – ул. Дякон Игнатий No2

Симултанен превод на френски и български език – Вход свободен

Дискутанти: Анна Кръстева и Петя Георгиева

Революционната идея винаги почива върху три неразделни елемента: стремеж да се освободят силите на новото време, борба срещу стария режим, възпиращ триумфа на свободата и правдата и накрая, утвърждаване на народната воля, отъждествяваща се с държавата. Арабските революции (включително тунизийската) издигнаха знамето на ентусиазма си, реализирайки първите два елемента. Висящ остана третият, заплетен в бурната съдба на временните правителства. Подробният анализ на причините за това забавян, се губи в различни идейни течения и контра-течения, в групови заговори, при които говоренето често маскира истинските намерения. Лесно можем да откроим факта, че още в началото властта се стреми да жертва интересите на обществото за нов конституционен ред. Сега това вече е факт. Свикването на учредителни събрания е пръв етап към постигане на целта. Но прави ли една Конституция „пролет”?

Тунизийската революция: приноса на правото

28 март 2013, 18 ч., Червената къща, зала Гъливер - ул. Любен Каравелов No15

С консекутивен превод на френски и български език – Вход свободен

Дискутанти : Анна Кръстева и Петя Георгиева

Откакто започнаха събитията, които наричаме „тунизийска пролет“, революционната идея е въздесъща. Този същински исторически поврат е стъпка , която бележи не само разрив с бившия решим, но преди всичко приравняване към универсалните ценности. Народът прояви волята да излезе окончателно от историческата си изолация и поеме по пътя на  доброто, като загърби злото.

Джамил Сайа
е хабилитиран ръководител на проучвания по публично право, научен сътрудник в CERDHAP (Център за наука и изследвания по право, история и публична администрация) към Университета Пиер Мендес Франс в Гренобъл. Той също е президент на Тунизийската обсерватория за глобална сигурност. През 2013 г. публикува последната си книга „Тунизийската революция: приноса на правото“, издателство „Л’Арматан“, Париж.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.