Начало > Новини

Теоретичен семинар "Човекът – мярка за всички неща?"

ЦАИ 26/05/2015

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
КАТЕДРА „ПРАВНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София

ВИ КАНИ да вземете участие в теоретичния семинар на тема

"Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество",


който ще се проведе на 22 – 23 октомври 2015 г. в сградата на ТУ-София.

Тематични направления:

1. Човекът в глобалната ситуация
* Глобализация и културна самоличност
* Организационна култура и модерни управленски практики
* Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии
* Политически трансформации в „глобалното село”

2. Правните и нравствени императиви в съвременния свят
* Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт
* Модерната наука и нейните критици
* Новите стари идеологии
* Секуларизъм и религиозен фундаментализъм
* Мултикултурализъм и национализъм
* Свобода и информираност

3. Границите на растежа
* Обществото – либерално и/или социално
* Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна
* Пол, демографска революция и социална стратификация
* Екологични промени и политики
* Естетика на технологичния прогрес

Заявките за участие в семинара по приложения формуляр се приемат до 25 септември на e-mail: Желаещите да представят научно съобщение или доклад трябва да изпратят и кратко резюме до 250 думи. Предвижда се обсъдените на дискусията текстове да бъдат отпечатани в издание на Стопанския факултет. Програмата на семинара ще бъде изготвена и изпратена на участниците по електронен път преди неговото провеждане.

За контакт и допълнителна информация:
ас. д-р Йоана Павлова – e-mail: , GSM: 0878 396 616, ТУ-София, бул. „Св. Кл. Охридски“ 8, бл. 4, каб. 4510


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.