Начало > Новини

Култури, памет, наследства в региона на южната българска граница"

ЦАИ 01/06/2015

Секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ към ИЕФЕМ-БАН и Институтът за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство към УНИБИТ организират научна конференция на тема:

КУЛТУРИ, ПАМЕТ, НАСЛЕДСТВА В
РЕГИОНА НА ЮЖНАТА БЪЛГАРСКА ГРАНИЦА

Научната конференция ще се състои на 9. и 10. октомври 2015 г. в ИЕФЕМ-БАН (Московска 6А, зала № 19). Организатори на събитието са: доц. д-р Ана Лулева, доц. д-р Светла Ракшиева, проф. дин Валерия Фол, д-р Иглика Мишкова, д-р Елена Петкова.

Моля, изпратете своята заявка за участие, която да съдържа име, институция, тема и кратко резюме (100-150 думи) на адрес: .

Краен срок за изпращане на заявките: 10 септември 2015 г.

Работни езици: български и английски.

Разходи за командироване: за сметка на участниците.

Такса правоучастие – няма.

Допълнителна информация за конференцията – тук.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.