Начало > Новини

Конференция: "Психологията с лице към социалните проблеми"

ЦАИ 19/04/2018

Имаме удоволствието да Ви поканим на Научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“, организирана от Департамент „Психология“ към Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките, която ще се състои на 22-23 ноември 2018 г. в София. Конференцията се организира по повод 45 години психология в БАН и 20 години списание „Психологични изследвания“.

Програмата на конференцията предвижда следните тематични панели и работни семинари:

Панел 1. Детство, юношество и социална среда
Панел 2. Културно разнообразие и междугрупови отношения
Панел 3. Работа, свободно време и психично здраве

Работен семинар 1. Пътната безопасност през призмата на психологията
Работен семинар 2. Консултативна психология - академична и приложна

Всеки автор или съавтор може да участва в конференцията най-много с два доклада. Участниците, които желаят докладите им да бъдат рецензирани от международни рецензенти и да бъдат публикувани в специален брой на сп. „Психологични изследвания“, следва да изпратят резюме и доклад на английски език. Доклади на български език ще бъдат публикувани в редовен брой на списанието. Всички доклади ще бъдат публикувани след положителна рецензия. 

Моля обърнете внимание, че срокът за заявяване на участие и изпращане на резюме е 30 април 2018 г.
Потвърждение за приемане на докладите ще бъде изпратено до 15 май 2018 г.
Срокът за изпращане на пълния текст на докладите е 15 юли 2018 г.

Допълнителна информация относно условията за участие в конференцията и формата за регистрация и резюме се намират в прикачените файлове.

* Покана
* Регистрация

Очакваме Ви през ноември!

-- 
Организационен комитет
на Научната конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“
22-23 ноември 2018 г., София, България


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.