Начало > Новини

"Маркс след марксизмите" по случай 200 години от рождението на Карл Маркс

ЦАИ 19/04/2018

Програмa на конференцията

„Маркс след марксизмите“
по случай 200 години от рождението на Карл Маркс


4 и 5 май 2018 г. (петък и събота), зала №1, Ректорат на СУ„Св. Климент Охридски“

Регламент: доклад+обсъждане = 15+15

Откриване на конференцията: 9.45 – 10.00

Първо заседание, петък. Водещ – доц. д-р Борис Попиванов.

10.00 – 10.30: гл.ас. д-р Деян Деянов, „Да мислим чрез "Капиталът" свръхмодерния капитализъм (Маркс след Маркс)”
10.30 – 11.00: проф. дин Искра Баева, „Постсоциалистическият образ на Маркс”
11.00 – 11.30: доц. д-р Камен Лозев, „Ленинизмът като не-марксизъм (върху Попъровата критика на Маркс)”
11.30 – 12.00: проф. дфн Пламен Макариев, „Модерност, хуманизъм, исторически материализъм”
12.00 – 12.30: доц. д-р Константин Янакиев, „Идеология на науката”

12.30 – 14.00: Обедна почивка

Второ заседание, петък. Водещ: проф. дфн Пламен Макариев.

14.00 – 14.30: Хараламби Паницидис, Васил Видински, Огнян Касабов, Борис Попиванов, Петър Горанов, Димитър Божков – Тезиси за Маркс

14.30 – 15.30: Кръгла маса на тема: „Маркс и формите на насилие”

15.30 – 16.00: проф. дфн Александър Кънев, „За ограниченията на социалния анализ”
16.00 – 16.30: докторант Мария Тимчева, „Марксовата концепция за натрупването на капитала и тенденциите в развитието на социалното неравенство през XXI век”
16.30 – 17.00: Меги Попова, „Критическият подход на Маркс към проблема за легитимацията на знанието”
17.00 – 17.30: ас. д-р Николай Велев, „Телеологията при Маркс и границата между етическо и естетическо”
17.30 – 18.00: доц. д-р Николай Михайлов: „Маркс и ценността на свободата”

18.30 – 21.30: Коктейл за участниците и гостите на конференцията.

Първо заседание, събота. Водещ: проф. Хараламби Паницидис.

10.00 – 10.30: Проф. д-р Лиляна Деянова, „Маркс след Фуко. Превръщането на времето на живота в работна сила и капитализирането на времето”
10.30 – 11.00: Доц. д-р Тодор Тодоров, „Маркс и Ницше за идеологията: един (не)състоял се разговор”
11.00 – 11.30: Проф. дфн Стилиян Йотов, „Маркс и етиката”
11.30 – 12.00: д-р Георги Медаров, „За екологическите критики срещу Маркс и Марксовата екологическа критика”
12.00 – 12.30: Проф. д-р Витан Стефанов, „Геният на Маркс и грехът на знанието“

12.30 – 14.00: Обедна почивка

Второ заседание, събота. Водещ: доц. д-р Васил Видински.

14.00 – 14.30: проф. дфн Максим Мизов, „Всеобщият интелект на Маркс и неговият разстрел в прехода”
14.30 – 15.00: доц. д-р Александър Каракачанов, „Историческият материализъм на Маркс, велико откритие или велика грешка”
15.00 – 15.30: доц. д-р Светлана Събева, „Труд и живот при Маркс”
15.30 – 16.00: доц. д-р Иван Колев, „Манифестът след Маркс”
16.00 – 16.30: ас. д-р Илия Тодоров, „Етиката в комунистическия проект на Маркс като реверсия към идеалистическата философия”
16.30 – 17.00: докторант Габриела Русинова, „Маркс и понятието за време”
17.00 – 17.30: д-р Юлия Роне, „Трансформация на революционния субект: завръщането на Маркс в изследването на социалните движения“
17.30 – 18.00: гл.ас. д-р Димитър Ганов, „Жижек и конститутивната загуба”

18.00 – 18.15: Закриване на конференцията


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.