Начало > Новини

Трети международен филологически форум за млади изследователи с надслов "Полéта на сътрудничество"

29/06/2018

Уважаеми колеги,


Факултетът по славянски филологии има радостта да Ви покани на Третия международен филологически форум за млади изследователи с надслов „Полéта на сътрудничество”, който ще се проведе от  15 до 17 ноември 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.


Направленията, в които очакваме заявките на студенти, докторанти и постдокторанти, са:

* Филологията на фокус. Себерефлексия и перспективи
* Литературата: история и теория
* Езикът: история и теория
* Културна антропология, фолклористика и етнология: история и съвременни реалности
* Медиевистиката: слово, образ и мелодика
* Нови медии, театър и кино. Художествена условност и виртуална реалност
* Езиково и литературно образование: предизвикателства и възможности
* Преводът: теория и практика

След подаване на заявка за участие е задължително да ни изпратите на имейл адрес подписана и сканирана препоръка от специалист в научното поле (поне с докторска степен)!

Работни за Форума са всички славянски езици и английски език.
Време за представяне на докладите – 15 минути.
Няма такса участие.

Краен срок за подаване на заявки – 15.10.2018 г.

Докладите ще бъдат коментирани и оценявани от академично жури по време на научните сесии. Всички допуснати участници ще получат сертификат за участието си.

Докладите ще се публикуват след процедура на анонимно рецензиране, в която участват водещи специалисти, в списание „Филологически форум” (https://philol-forum.uni-sofia.bg/about-magazine/numbers/) и в Библиотека „Международен филологически форум” (https://philol-forum.uni-sofia.bg/library/).

Електронен формуляр за попълване на заявка ще откриете тук:
https://philol-forum.uni-sofia.bg/forum/third-international-philological-forum-bg/

Сред съпътстващите събития на Форума ще се проведе Разговор за критиката.

На 18 ноември 2018 ще се организира тематична разходка „Древна и средновековна София”. Нощувката на чуждестранните участници, които предпочитат да бъдат настанени в общежитие, е около 10 евро.

Организатори: проф. д-р Людмил Димитров, проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Тодор Христов, гл. ас. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мартин Стефанов, гл. ас. д-р Теодора Цанкова, гл. ас. д-р Иван Петров, хон. ас. Георги Георгиев; докторанти: Мария Русева, Кристиян Янев, Борислава Иванова, Велимира Божилова, Костантин Адирков, Илиян Шехада, Кристина Колева; студенти: Николай Генов, Ванеса Андонова и др.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.