Начало > Новини

Билингвизъм, транснационални явления и транснационални перспективи

ЦАИ 18/03/2019

Академичен Кръг по Сравнително Литературознание
(АКСЛИТ / CALIC / ACCL)
http://calic.balkansbg.eu/

Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе на 18-19 април 2019 г. научна конференция на тема:

Билингвизъм, транснационални явления и транснационални перспективи

Вниманието ще бъде насочено към представянето автори и творби, които присъстват в две и повече литератури, към явления, които надхвърлят езиковите и държавните граници.

Насочването към други изкуства също предлага изкушаващи възможности за наблюдения и сравнения.

Примерни тематични полета:

- Билингвизмът. Представители и творби. Изразяването на два славянски езика може ли да се разглежда като билингвизъм.

- Мотиви за избора на втори език – живот в друга среда, престиж на втория език и втората култура…

- Автори и творби, които присъстват в повече от една езикова общност.

- Надетническият характер на латинския, испанския и английския език. Други надетнически езици.

- Читателите, критиците и литературните историци и техните национални пристрастия

- Национална ли е литературата – в кои случаи и кога. Съпротивата срещу националния подход към културата.

Предвиждаме конференцията да се проведе 18-19 април 2019 (четвъртък и петък) в Конферентната зала на Софийския университет.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на Академичния кръг.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията: Николай Аретов, Теодора Цанкова, Румяна Станчева, Бойка Илиева, Витана Костадинова, Маламир Спасов на емейл
Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 31 март 2019.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.