Начало > Новини

"Публичните празнични ритуали като израз на идентичност: Централна Европа и Балканите след 1985 г."

ЦАИ 24/07/2008

Конкурс за пълна докторантска стипендия в рамките на изследователския проект на тема:

"Публичните празнични ритуали като израз на идентичност: Централна Европа и Балканите след 1985 г.”

към Катедра по литература, регионални изследвания и европейски езици, Хуманитарен факултет на Университета в Осло.

Кандидатите трябва да владеят най-малко един западнославянски или южнославянски език. Пълно описание на проекта и контакти ТУК.

Kjetil Rå Hauge
U. of Oslo
PO Box 1003
Blindern
N-0315 Oslo,
Norway

Tel. +47/22856710
fax +47/22854140


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.