Начало > Новини

"От тоталитаризъм към демокрация в Централна и Източна Европа"

ЦАИ 29/04/2010

Международна научна конференция във Варшава, организирана от Институт по психология на Полската академия на науките (ПАН) в сътрудничество с Института по философия и социология, Института по икономика и Института за правни науки, финансирана от Международното общество по политическа психология (ISPP).

Идеята на конференцията е да събере учени от различни страни, които да дискутират 20-те години на трансформация в Източна Европа, започнали в началото на 1989 в Полша (Споразуменията на Кръглата маса) и се разпростряха в Унгария, България, Чехословакия (Нежната революция), последвани от Източна Германия и Румъния.

Тази конференция използва и повода да отебележи 30 години от основаването на Института по психология към ПАН.

Основни насоки


Конференцията ще се съсредоточи около някои ключови въпроси, свързани с процесите и резултатите от социалната промяна:

• Социален капитал и жизнена оценка
• Междугрупови и вътрешно групови отношения (ключови думи: стереотипи, предразсъдъци, социални идентичности, глобализация, миграция, конфликти)
• Колективна памет (исторически събития, споделено знание)
• Социално изключване и отчуждение (бедност, отчуждение, изключване, маргинализация)
• Характеристики на политическата система (лидерство, демокрация, политическо съзнание, гражданско  участие, политически дискурси)

Краен срок за подаване на предложения за доклади: 15 юни 2010 г.

Повече информация може да видите на официалната страница на конференцията: http://conference2010.home.pl/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.