Начало > Новини

"Философски алтернативи" кн. 1, 2010

ЦАИ 14/05/2010

Излезе от печат кн. 1, 2010 на списание “Философски алтернативи”.

Основни акценти в съдържанието:

Основните тематични блокове в този брой са посветени на един от най-коментираните и днес класици на философията – Имануел Кант. Неговите понятия и метапонятия, идеите му за познанието, разума, способностите, метафизиката са компетентно анализирани от известния френски философ Жил Дельоз и от съвременни млади български философи (Хр. Стоев, В. Любенова, Д. Дамянова, Ст. Димитров, К. Енчев). Философията, изкушавана днес от разнообразни социално-приложни, прагматични проекти, тук говори на своя чист, класически език, издигайки се високо над шумната и често празна бъбривост на съвременния духовен “битпазар”.

Сред непреходните понятия на времето са представени и тези на рано напусналите ни талантливи български философи Сава Петров, Росен Стъпов, Недялка Михова. Техните идеи и трудове са представени като солидна база, върху която днес развиват и обновяват философията техните млади следовници. Безсмъртието на духа и духовността е илюстрирано и от статията, посветена на идеите и паметта на Уилям Джеймс.

--- Нонка Богомилова ---


Съдържание

Метафизика на способността

- Жил Дельоз – Критическата философия на Кант: учението за способностите
- Стефан Димитров – Хетерономията на съвест и разум у човека
- Десислава Дамянова – Метафизика на способността (умението) vs. аналитика на живеенето
- Росен Стъпов – Идеализационно-фалибилистката стратегия в познанието и трансцендентализмът

... или способност за метафизика

- Христо Стоев – Метапонятията в “Критика на чистия разум”
- Вера Любенова – Трансценденталната дедукция в първото издание на “Критика на чистия разум” на Кант
- Кристиян Енчев – Способ(ност) за метафизика?

Математика и екзистенция


- Михаил Бушев – Непознатият Волфганг Паули
- Ясен Андреев – Оскар Бекер: математическата екзистенция във феноменологичен контекст

(Не)преходни понятия на времето

- Сава Петров – Опасността да хванеш природата в противоречие
- Радосвет Коларов – Трансмодалната идея
- Евелина Варджийска – Иновативност и продуктивност на трансформацията на понятията
- Филип Филипов – Метафорите за съзнанието
- Недялка Михова – Разговор за диалектиката

100 години от смъртта на Уилям Джеймс

- Веселин Петров – Философските схващания на Уилям Джеймс


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.