Начало > Новини

"Погасло дневное светило... Руската литературна емиграция в България 1919-1944"

ЦАИ 05/07/2010

Излезе сборника "Погасло дневное светило..." Руската литературна емиграция в България 1919-1944" (АИ „Проф. Марин Дринов”, 2010, 462 с., 18 лв.).

От издателите:


Включените в сборника текстове (поединично и в съвкупността си) предлагат картина (максимално близка до невъзможната обективност) на руското емигрантско присъствие в България през 20-те-40-те години на XX век: представени са моменти от пребиваването на руската литературна емиграция в България и отношенията между емигранти, емигрантски организации и българското общество и власти; портретувани са отделни представители на емигрантската интелигенция; като самостоен изследователски обект са обхванати може би най-важните източници — емигрантските периодични издания. Осветляват се не само отделни аспекти от културата и духовния живот на руската емиграция, но и особеностите, различните измерения на диалога й с културата на приемащата страна. Основният сюжет на това колективно изследване може да бъде определен и така: възможността — или невъзможността — за руско-българско междукултурно общуване (диалог). С това трудът се включва и в размисъла за характера на българската култура, за потенциите й да усвоява чужди норми и образци, без да губи себе си.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.