Начало > Новини

Списание "Философски алтернативи", брой 2, 2010 г.

ЦАИ 09/07/2010

СЪДЪРЖАНИЕ

Философска класика и коментари

* Георг Вилхелм Фридрих Хегел – Лекции по философия на религията (първа част)
* Деян Деянов – Две несъизмерими логически законодателства: Хегел и Аристотел (първа част)
* Мартин Хайдегер – Време и битие
Протокол към един семинар върху доклада “Време и битие” (първа част)
* Васил Пенчев – “Време и битие” и битието на времето

Модуси на човешкото: душата, тялото, Азът

* Петър Пламенов - Между – тялото и душата в античния модел на човека
* Поля Търколева - Щрихи към идеите на психоанализата за литературното творчество (Фройд, Юнг, Лакан)

Философски универсализъм и ислямска философия


* Пламен Макариев – Религиозна толерантност и философски универсализъм
* Симеон Евстатиев - Молла Садра и религиозно-политическите дебати в шиитския ислям
* Тодор Тодоров – Молла Садра и метафизиките на исляма

“На границата между философията и политиката”

* Георги Белогашев (дебют) – Димитър Михалчев и “идеята за интегрална Югославия”

In Memoriam

* Правда Спасова – Памет за професор Лешек Колаковски
* Станка Христова – Спомен за професор Стефан Ангелов
* Мартин Табаков – За един философ с главно “Ф”

Отзиви


* Навременно и интересно изследване на специализирания философски печат у нас
* Васил Момов – “Имунизиращата” функция на морала в медийната манипулация
* Нонка Богомилова – “Живата религия” – ценно и методологически иновативно изследване

И философите смеят да се смеят

* Димитър Атанасов – Епиграми и афоризми


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.