Начало > Новини

"Асен Христофоров: един необикновен икономист и писател от Пловдив"

ЦАИ 14/10/2011

През 2010 година се навършиха 100 години от рождението на учения и писателя проф. Асен Христофоров (16 декември 1910 – 10 август 1970).

Чрез кръгла маса, изложба и три издания организаторите имат амбицията да представят икономиста Ас. Христофоров, да потърсят мястото на писателя в българската литература и да запознаят днешните читатели с неговата личност и разностранно творчество.


ПРОГРАМА

17 ноември 2010 (четвъртък), 14.00–17.00 ч.

Кръгла маса
Асен Христофоров:
един необикновен икономист и писател от Пловдив


Водещ: Николай Аретов

С участието на:
Боян Славенков, Владимир Янев, Катя Зографова, Клео Протохристова, Николай Папучиев, Ромил Атанасов, Румен Аврамов, Румяна Койчева, Светлозар Игов, Христо Марков

Заседателна зала на Териториална дирекция „Държавен архив” - Пловдив, ул. “Кракра” № 9-11


17 ноември 2010 (четвъртък), 17.00 ч.

Откриване на изложбата
Скици и откровения. Сто години от рождението на Асен Христофоров

Водеща: Катя Зографова

Представяне на изданията:

* Николай Аретов. Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене. София: Кралица Маб, 2011.

* Асен Христофоров. Избрани произведения и документи. Обща редакция и встъпителна студия Р. Аврамов. Т. 1-3. София: БНБ, 2010.

* Специален брой на сп. "Литературна мисъл" (2011, № 1), посветен на Асен Христофоров


Организатори на събитията, посветени на Асен Христофоров:

Национален литературен музей
Държавна агенция „Архиви”
Държавен архив - Пловдив
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Институт за литература, БАН
Център за либерални стратегии


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.