Начало > Новини

Информационно събитие по повод програмата за научен обмен между Швейцария и България

ЦАИ 11/07/2012

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) има удоволствието да покани всички докторанти, постдокторанти и техните ментори на информационно събитие във връзка с програмата за научен обмен между Швейцария и България. На срещата ще се запознаете с условията за участие в предстоящия седми конкурс в рамките на програмата. По време на събитието г-жа Од Пактон от Швейцария ще направи презентация.

Събитието ще се състои на 27.07.2012 г. от 10:00 часа в Огледалната зала на Софийски университет “Св. Климент Охридски” (бул. “Цар Освободител” 15).

Организатор на събитието:
Дирекция „Наука“, МОМН

За контакти:

Министерство на образованието, младежта и науката
– тел. +359 2 9217768, +359 2 9217647, +359 2 9217633
e-mail: ; http://mon.bg

Sciex Programme Management
CRUS – Rectors’ Conference of the Swiss Universities
Tel. +41/31/306.60.48
e-mail: http://www.crus.ch

Обща информация

Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на Европейския съюз (Sciex-NMS-CH) е инструмент за насърчаване на обещаващи млади учени, които имат възможност да извършват своите проучвания в сътрудничество с швейцарски изследователи в швейцарски изследователски институции.

Цели на програмата

1. Развитие на изследователския потенциал
2. Насърчаване на иновативността
3. Изграждане на научно-изследователски мрежи

Времеви диапазон

* За докторанти - 6 – 24 месеца
* За постдокторанти – 6 -18 месеца

ВАЖНО ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ КОНКУРС

Начало и край на кандидатстването – 01.09-01.11.2012 г.

Изисквания към кандидатите:
* за докторантска стипендия – докторанти, зачислени най-рано една година след получаване на магистърска степен
* за постдокторантска стипендия –допускат се кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска степен.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.