Начало > Новини

Излезе от печат бр. 3/2012 на списание "Философски алтернативи"

ЦАИ 04/09/2012

Акцентите в броя:

Макар че рубриките в този брой на списанието носят разнообразни заглавия, основният тематичен фокус при повечето от тях е в широката орбита на философската антропология - човекът и неговите модуси: познание, копнения, илюзии, емоции, страсти. “Оптиката” на различните автори към тези човешки модуси варира от анализ на фундаментални ценности като свободата, духовността, /не/равенството, любовта през специфични емоционални състояния /носталгията, любовната страст/ към една терапия и апология на всекидневния човек, на “нормалността”, на неговото малко лично пространство - дома - в границите на глобалната общност. В защита на тези “големи” и “малки” ценности на “големия” и на “малкия” човек са призовани както философи от миналото и съвремието /В. Франкъл и Н.Бердяев/, така и философстващи писатели – Ф.Достоевски и Д.Димов.

Прочетете и ще видите!

Нонка Богомилова

Съдържание


ЧОВЕК И ОБЩЕСТВО: ФИЛОСОФСКИ ПРОЧИТИ

Мая Ангелова - Човекът в логотерапията на Виктор Франкъл
Стоянка Георгиева - Свобода и неравенство във философията на Николай Бердяев

ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Емил Димитров – Онтопоетиката на Достоевски
Нонка Богомилова - Антропология на любовта (по романа на Д. Димов „Осъдени души“)

МОДУСИ НА ЧОВЕШКОТО

Мирослава Блаха - Домът като пространство на принадлежност и признание
Максим Мизов - Незримите граници на носталгията
Любомир Драмалиев - По някои категориални проблеми в теорията на духовността

ЕСЕИСТИКА

Венелин Пройков - Нормалността. Опит за непредубеден анализ (I)

КНИГИ И СЪБИТИЯ

Гергана Попова, Димитър Ганов - Неудържимите граници
Емил Димитров - В София бе основано българско общество „Достоевски“

Списание “Философски алтернативи” се индексира от:

The Philosopher’s Index /САЩ/
EBSCOhost
Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа /www. ceeol.com/Е-mail:
http://www. cl.bas.bg


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.