Начало > Новини

Европа: интеграция и/ли фрагментация?

ЦАИ 02/05/2007

Мрежата за подкрепа на политологията в Европа ЕпсНет и Факултетът по социални науки към Университета в Любляна, съвместно с Международната асоциация на студентите по политология  


организират:


Годишната конференция на ЕпсНет за 2007 г.

Европа: интеграция или фрагментация?

Любляна, 22-23 юни 2007 г.


В рамките на общата тема на конференцията ще бъдат разгледани:

1) Европейските граждани и гражданското общество;

2) Външна и вътрешна сигурност;

3) Организация и държавно управление.


 


Таксата за участие в конференцията е 50 € и включва разходите за екземпляр от материалите от конференцията, почивки за кафе, бюфет и прием през петъчната вечер. Сумата подлежи на възстановяване за студенти, отговарящи на определени условия ( моля, обърнете се за повече подробности към Секретариата на ЕпсНет).


Програмата на конференцията, както и практическа информация за участие в нея, можете да намерите на:

http://www.epsnet.org/2007/info.htm


Регистрацията се извършва чрез попълване на формуляр, който трябва да бъде изпратен до Секретариата на ЕпсНет не по-късно от 30 май 2007 г. Формуляра можете да намерите на: http://www.epsnet.org/2007/registration.htm . Адрес на Секретариата:  .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.