Начало > Новини

Научна конференция "Литература на близкото минало"

ЦАИ 24/08/2012

Югозападен университет „Неофит Рилски”
Филологически факултет

организират

Научна конференция „Литература на близкото минало”

28–29 септември 2012
Благоевград


ПРОГРАМА

28.09.2012
(ЮЗУ "Н. Рилски", зала 114)

9.30–10.00 – Регистрация на участниците
10.00–10.30 – Откриване на конференцията

10.30–12.00 – Първо заседание
Модератор: Магдалена Костова-Панайотова

10.30–10.45 – Албена Вачева – Прозата на Мария Грубешлиева – трансформация на социалното

10.45–11.00 – Димитър Кръстев – „Литература” и „минало” в полето на паметта

11.00–11.15 – Татяна Ичевска – Тематизации на болестта и болестното в българската литература в годините на социализма

11.15–11.30 – Пламен Антов – „Тихата” лирика на 70-те – диалектическото пречупване. Иван Цанев

11.30–11.45 – Михаил Неделчев – Тримата големи поети сред останалите от „алтернативния канон” (един социокултурен конструкт)

11.45–12.00 – Румянa Иванова-Кифер – Маските на „Мол Фландърс” в литературата на близкото минало

12.00–13.00 – Обедна почивка

13.00–17.15 – Второ заседание
Модератор: Йордан Ефтимов

13.00–13.15 – Иван Русков – Близкият в миналото на близостта. Презаписи на неотминаващото

13.15–13.30 – Илвие Конедарева – „Критическата лавина”, или как да четем критиката за романа „Лавина” на Блага Димитрова

13.30–13.45 – Милена Кирова - "Съществува ли постмодернизъм в българската женска поезия от 90-те години?"

13.45–14.00 – Ива Апостолова – Борбата за духовно оцеляване в стихосбирката „Вик от Каторгата” на поета Йосиф Петров

14.00–14.15 – Ивайло Александров – Образът на строителя–ударник в творчеството на поета Пеньо Пенев – опит за ситуиране в контекста на българската комунистическа утопия (40-те–50-те години на ХХ век)

14.30–14.45 – Владимир Игнатов – Между смирението и богоборчеството (наблюдения върху „Йов” от Илия Волен)

14.45–15.00 – Иванка Шишева – Филмова адаптация за „Оскар” (Авторският кинопроект „Строго охранявани влакове” през филмовите теории на адаптацията)

15.00–15.30 – Дискусия
15.30–16.00 - Кафе-пауза

16.00–16.15 - Йордан Ефтимов – Авакум Захов Супергероят и инспектор Стрезов Дедуктивният гений: детайли от историята на социалистическата популярна литература

16.15–16.30 Галина Георгиева – Автореконструкция на социалистическия интелектуалец (случаят Богомил Райнов)

16.30–16.45 Цвета Трифонова – Относно сираците на литературата

16.45–17.00 Цветана Георгиева – Пародиите на политическия театър (края на 60-80-те години на 20. век)

17.00–17.15 - Владимир Трендафилов – Бележки върху детско-юношеския роман на социализма

17.30 - Представяне на нови книги

20.00 – Коктейл (Университетски център Бачиново)


29.09.2012 (Конферентна зала Бачиново)

10.00–12.30
Модератор: Стилиян Стоянов

10.00–10.15 – Гергина Кръстева – „Птици пеят”, или за един лирически модел в поезията от края на 50-те и през 60-те години на ХХ век

10.15–10.30 – Илияна Бенина, Никола Бенин – Образът на вожда в литературата за деца и юноши на близкото минало

10.30–10.45 – Сава Василев – По литературната лествица на социализма – от Покрива към Низината. Каскади и попътни обиталища

10.45–11.00 – Атанаска Методиева – Анна Баркова и неслученият канон

11.00–11.45 – Цветан Ракьовски - Шолохов и началото на соцреализма

11.45–12.00 – Стилиян Стоянов – Литературата на близкото минало в читанките от близкото минало

12.00–12.15 – Магдалена Костова-Пананйотова. Областта Нава. Случаят сп. "Нава" на Ив. Методиев

12.15–12.30 – Татяна Стоичкова – Отразеното всекидневие в литературата от близкото минало

12.30–13.00 – дискусия
13.00 - Закриване на конференцията

Югозападен университет „Неофит Рилски”
Филологически факултет


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.