Начало > Новини

"България 1944-1989, Забранена истина"

ЦАИ 08/09/2012

„БЪЛГАРИЯ 1944-1989, ЗАБРАНЕНА ИСТИНА“

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ

на 12. октомври 2012, 10.45 до 15.30 часа

Възпоменателна библиотека за почит на жертвите на комунизма/ Берлин и творчески екип “Забраненото минало на България“,
Фондация Конрад Аденауер, представителство в България
Федерална фондация за изследване на диктатурата на ГЕСП

с подкрепата на ДА “Архиви“ и Гьоте институт София

ПРОГРАМА

10.45 – 11.45 часа Откриване на изложбата
„България 1944-1989, Забранена истина“
ДА “Архиви“, ул. Московска 5

Откриване на изложбата
Фанна Коларова, инициатор и художник на изложбата, екип „Забраненото минало на България“

Поздравление д-р Марко Арндт,
Фондация Конрад Аденауер, Ръководител на представителството в София

Поздравление д-р Анна Камински,
Управител на Федералната фондация за изследване на диктатурата на ГЕСП/ Берлин

Поздравление Н.Пр. Матиас Хьопфнер,
Посланник на Федерална Република Германия

Поздравление д-р Мартин Иванов,
Директор на Държавна Агенция “Архиви“

Автор Стоян Райчевски,
Председател на Съюз “Истина“, автор, творчески екип „Забраненото минало на България“

[превод немски – български / последователно]

следва преход до Гьоте институт ул.Будапеща № 1


12.00 – 12.45 часа пауза / лек обед

12.45 – 13.20 часа прожекция на съпровождащия изложбата документален филм “България 1944-1989, Забранена истина“ на Ирена Даскалова

Форум

13.20– 13.30 часа Значение на иpследването на диктатурата на ГЕСП за помирението в Германия - д-р Анна Камински


13.30 - 13.45 часа Тоталитарната власт в България
проф. Георги Фотев, социолог, Нов Български Университет

13.45 - 13.55 часа Законодателство и практика свързани с изследването на комунистическото минало във България, Александър Кашъмов – юрист, ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация

13.55 – 14.05 часа Държавният архив като институция за изследване на близкото минало, д-р Мартин Иванов

14.05 – 14.15 часа Архивът на Държавна сигурност като исторически извор
Екатерина Бончева, експерт в Комдос

14.15 - 14.25 часа Икономиката на социалистическа България -
придатък към доктрината на Варшавския договор, Антон Кощров, иконом, Зам.-председател на Лигата за човешките права в България

14.25 – 14.35 часа Спасението на забранените книги като дълг на обществото, дипл. славист Урсула Попиолек, основател на Възпоменателната библиотека за почит на жертвите на комунизма/ Берлин

14.35– 14.45 часа Преследването на църквата като противник на комунизма и последствията за обществото, Христо Куличев, пастор

14.45 – 14.55 часа Съпротивата на българския народ против комунистическия режим във България, Стоян Райчевски

14.55 - 15.05 часа Роля на интелигенцията в изследването на диктатурата във България 1944-1989, Фанна Коларова

Дискусия
15.05 – 15.30 часа Стоян Райчевски и Христо Куличев

[симултанен превод немски-български]


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.