Начало > Новини

Новини

Покана за участие: "Потребителско общество и култури в обединена Европа"
28/05/2007, ЦАИ
Покана за участие с текст в Конференцията на Съвета по Европеистика на тема "Потребителско общество и култури в обединена Европа" в Чикаго на 6-8 март 2008 г. Краен срок: 29 май.

Есенни обучителни сесии: Център за кариерно развитие към ЦЕУ
23/05/2007, ЦАИ

Център за кариерно развитие (CRC) към Централноевропейския университет  обявява прием за своите Есенни обучителни сесии за 2007 г. Най-близки срокове за кандидатстване: 27 август и 3 септември 2007 г.

Втора годишна конференция в областта на емпиричните правни изследвания. 9 - 10 ноември 2007 г.
22/05/2007, ЦАИ
Втората годишна конференция в областта на емпиричните правни изследвания на New York University School of Law ще се състои на 9 - 10 ноември 2007 г. Краен срок за участие: 1 юли 2007 г.

Покана за публикации: Годишник на IICCR "Номенклатурата в Централна и Източна Европа"
18/05/2007, ЦАИ
Покана за публикации в годишника на IICCR на тема "Номенклатурата в Централна и Източна Европа: структури, еволюция, типологии". Краен срок: 31 август 2007 г.

Покана за публикации: Жените и полът в социалистическа Източна Европа
17/05/2007, ЦАИ
Ще бъде публикуван сборник на тема "Животът на жените, полови взаимоотношения и държавна политика в Източна Европа под социалистическо управление". Краен срок за публикации: 15 юни 2007 г.

Конкурс: стипендиантска програма на ЦАИ за 2007 - 2008 г.
14/05/2007, ЦАИ

ЦАИ обявява конкурс за стипендианти в областта на правните изследвания в рамките на международния проект "Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies (Case Studies in Law, Higher Education and Science)". Краен срок: 30 август 2007 г.

Конференция върху висшето образование: "Финансиране, справедливост и ефективност"
10/05/2007, ЦАИ
Конференция върху висшето образование "Финансиране, справедливост и ефективност" в Портрож, Словения (21-24 ноември 2007 г.) Краен срок за кандидатури: 31 май.

"Глобализацията, ефектите и локалните й проявления"
09/05/2007, ЦАИ
Прием на кандидатури за участие в конференцията "Глобализацията, ефектите и локалните й проявления", Острава, Република Чехия ( 5-7 септември 2007 г.) Краен срок: 31 май.

Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша
08/05/2007, ЦАИ

Лятно училище на Академичната школа за социални изследвания, организирано съвместно с мрежата на ЕС "CONNEX" ,16 - 22 септември 2007. Крайният срок за подаване на документи е 15 май 2007.

Семинар: "Експерименти, разум и просветление: моралната стойност на изучаването на природата в ранната модерност"
08/05/2007, ЦАИ

Семинарът "Експерименти, разум и просветление: моралната стойност на изучаването на природата в ранната модерност" ще се проведе на 28 юли - 4 август 2007 г. в Бран (Трансилвания, Румъния). Кандидатури за участие се приемат до 8 юни 2007 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 (155) 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.