Начало > Публикации

Публикации

от
Таня Чавдарова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
предприемаческо действие, социално вграждане, култура, икономически институции, социални мрежи, дребно предприемачество, България
Коментари
0
Дата
04/06/2014

от
Милена Филипова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Management style, Tourism Company, Corporate Culture, Types of Management Styles, Employees of the Tourism Company
Коментари
0
Дата
12/02/2014

от
Мария Станкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
туризъм, спорт, тенденции и възможности за развитие на спортен туризъм
Коментари
0
Дата
26/01/2014

от
Мария Станкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
туризъм, дестинация, управление
Коментари
0
Дата
26/01/2014

от
Ани Атанасова
Тип
С контролиран достъп
Ключови думи
clusters, strategic approach
Коментари
0
Дата
14/12/2013

от
Ивайло Стоянов
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
теодицея, свобода
Коментари
0
Дата
02/04/2013

от
Стайко Цонев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
глобална епоха, глобален елит, глобална култура, олимпийска култура
Коментари
0
Дата
12/02/2013

от
Стайко Цонев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
спорт, социален ред, забавна игра, агон, гражданско общество, активен център
Коментари
0
Дата
22/11/2012

от
Ралица Ангелова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
морална социология, социален капитал
Коментари
2
Дата
08/06/2012


1 2 3 (4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ( 133 публикации общо)

На език, различен от текущия, може да намерите същите публикации с информация на съответния език и още публикации, които не са публикувани с версия за текущия език. За да ги видите, моля натиснете върху съответния език.

English version - 36 публикации общо


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.