Начало > Публикации

Публикации

от
Ивайло Стоянов
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Аристотел
Коментари
0
Дата
10/04/2012

от
Цветомир Тодоров
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Македония, България
Коментари
0
Дата
15/03/2012

от
Васил Пенчев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Коментари
0
Дата
11/03/2012

от
Борислав Димитров
Тип
С контролиран достъп
Ключови думи
Cultural Phenomenology of Law, Topological Approach to Law, Qualitative quantity, Cultural Phenomenology of Literature, Cultural Phenomenology of Law - Law and Literature Movement, Cognitive Science and The Law, Phenomenology of Law, Law and Social Choice, Topological Social Choice, Topological Approaches to Law, proposition of Qualitative quantity mode of Inquiry, classic Debate – Qualitative vs Quantitative, The Topological approach of Charles Sanders Peirce’s qualitative-ness, Émile Boutroux, Henri Poincaré, Charles Peirce Topology and Cultural Dynamics
Коментари
0
Дата
24/02/2012

Аз ли съм по-хубава, ти ли си по-хубава? - Теомира - Десислава Петковаа
от
Теомира - Десислава Петкова Петкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Владимира Янева, правосъдие, съдебна система на България
Коментари
0
Дата
17/02/2012

ТУРСКИЯТ "РЕНЕСАНС" В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ - Теомира - Десислава Петкова
от
Теомира - Десислава Петкова Петкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Турско робство, предатели, пантюркизъм
Коментари
0
Дата
17/02/2012

Народ срещу тирани - Теомира - Десислава Петкова
от
Теомира - Десислава Петкова Петкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Египет, ново държавно управление, деспотизъм
Коментари
0
Дата
17/02/2012

от
Теомира - Десислава Петкова Петкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
покупко-продажба, брак, Семеен кодекс
Коментари
0
Дата
17/02/2012

BULGARIAN VIDEO ART – SCREEN LANGUAGE AND POSTMODERNISM - Iulian Mitev, doctorant, NAA, Sofia, waz@mail.bg
от
Юлиан Митев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
хронотоп, видео арт,хронос,топос,постмодернизъм
Коментари
1
Дата
21/11/2011

от
Ваня Иванова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Коментари
0
Дата
17/11/2011


1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ( 133 публикации общо)

На език, различен от текущия, може да намерите същите публикации с информация на съответния език и още публикации, които не са публикувани с версия за текущия език. За да ги видите, моля натиснете върху съответния език.

English version - 36 публикации общо


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.