Начало > Публикации

Публикации

от
Веселин Гръцманов
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
неупражняване правото на собственост
Коментари
0
Дата
05/09/2009

от
Веселин Гръцманов
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Предпоставки ,съпътстващи явления и последици свързани с трансформацията на наказанията през осемнайсти век.
Коментари
0
Дата
05/09/2009

от
Веселин Гръцманов
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
право на достъп до лични данни процедура
Коментари
0
Дата
05/09/2009

от
Веселин Гръцманов
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
конституцията от 1879 първата бълтарска конституция
Коментари
0
Дата
05/09/2009

от
Борислав Тошев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Kingdom of Bulgaria, educational system, gymnasia, pedagogical schools, school life
Коментари
0
Дата
04/09/2009

от
Йордан Илиев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Коментари
0
Дата
01/09/2009

от
Йордан Илиев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
древна Тракия, образование
Коментари
0
Дата
01/09/2009

Свети Седмочисленици - Теомира - Десислава Петкова
от
Теомира - Десислава Петкова Петкова
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Новото българско правителство
Коментари
0
Дата
01/09/2009

от
Борислав Тошев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Коментари
0
Дата
21/08/2009

от
Борислав Тошев
Тип
Общодостъпен текст
Ключови думи
Коментари
0
Дата
14/08/2009


1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 ( 133 публикации общо)

На език, различен от текущия, може да намерите същите публикации с информация на съответния език и още публикации, които не са публикувани с версия за текущия език. За да ги видите, моля натиснете върху съответния език.

English version - 36 публикации общо


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.