Начало > Потребители
Ана Тодорова
Имейл
ana.d.todorova@gmail.com
Персонални данни
Образование и кариера
Докторант в катедра Човешки ресурси и социална защита на УНСС


Лични интереси
Управление на таланта, мобилност на човешките ресурси, организационен дизайн, учене през целия живот

Работни езици
Английски Френски Български
Академични данни
Статус
Докторант

Работно място
Консултант, TDS.bg

Изследователски интереси
Съвременни кариерни пътеки и мобилност на ЧР
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.