Начало > Потребители
Стела Ташева
Имейл
stelabt@gmail.com
Персонални данни
Образование и кариера
Архитект,
Доцент "Теория и история на архитектурата", Институт за изследване на изкуствата, БАН

Работни езици
Български, Английски, Руски
Академични данни
Статус
Доцент

Поле на изява
Философия, История, Социални науки, Изкуства,

Работно място
ИИИзк, БАН
ЛТУ, София
Библиография
Статии
Contemporary images of Vitruvius texts. от Stela Tasheva
Tasheva, S B. Contemporary images of Vitruvius texts. Text-Inscriptions-Images, Art Studies 2016, vol. I -Old Art, ИИИзк, 2017, ISBN:978-954-8594-65-3, ISSN:1313-2342, 27-41
2017 ИИИзк, БАН
Език: Английски
ъдебните палати на арх.Пенчо Койчев от Ташева, Стела и Мария Давчева.
Ташева, Стела и Мария Давчева. Съдебните палати на арх.Пенчо Койчев. Нови архитектурни типове за България в началото на XX век. - 140 години от рождението на архитект Пенчо Койчев, ИИИзк, БАН, 2016, с. 89-132. ISBN 978-954-859 -459-2
2016 ИИИзк, БАН,
Език: Български
от Стела
Tasheva, Stela, Sets of architectural graphics and texts in Bulgarian public space - XX century // SEMIO 2014, XII, World Congress of International Association for Semiotic Studies ISSN 2414-6862 Proceedings of the world congress of the IASS/AIS© IASS Publications & NBU Publishing House 2016; 21, Montevideo str., 1618 Sofia, Bulgaria
2016
Език: Английски
Problems of Contemporary Architectural Graphics от Стела
Tasheva, Stela. Problems of Contemporary Architectural Graphics, International Handbook of Semiotics, Springer Netherlands, 2015. ISBN 978-94-017-9403-9
2015
Език: Английски
Монографии
Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България през XX век от Стела Ташева

2014 ИИИзк, БАН
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.