Начало > Потребители
Габриела Бонева
Имейл
gabriela_boneva1991@abv.bg
Персонални данни
Образование и кариера
Бакалавър по История в Софийски университет "Свети Климент Охридски"
Магистър по Съвременна българска история към Су "Свети Климент Охридски''
Докторант към катедра История на България в Исторически факултет на Су "Свети Климент Охридски" с направление по Съвременна българска история.


Лични интереси
Политическа, културна и просветна история в периода 1944-1989 г. , а също археология и културно наследство.

Работни езици
Български, Английски, Руски
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
История,

Изследователски интереси
Политиката към висшето образование през периода на социализма.
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.