Начало > Потребители
Лилия Лозанова
Имейл
llozanova72@abv.bg
Персонални данни
Образование и кариера
журналист


Лични интереси
медии

Работни езици
Руски език
Академични данни
Статус
Студент

Поле на изява
Психология, Социални науки,

Работно място
медия

Изследователски интереси
образовании
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.