Начало > Потребители
Дора Савова
Имейл
joannayorkshire@gmail.com
Персонални данни
Образование и кариера
докторант СУ "История на българското възраждане"

Работни езици
гръцки
руски
английски
български
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
История, Социални науки,
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.