Начало > Събития

България в съвременната историография за Студената война

27/11/2008

Кръгла маса в рамките на Втората национална конференция на БИД
„Българските институции през вековете”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
Ректорат, Заседателна зала № 1, 27 ноември 2008 г., 15 – 17 ч.

Организатори:
Българска асоциация по военна история, Исторически факултет на СУ,
Държавна агенция "Архиви"

Тематика и участници

Провеждането на Кръглата маса е по инициатива на Българската изследователска група за Студената война към Българската асоциация по военна история. Основната й цел е професионалното обсъждане на мястото на България в съвременните международни изследвания за историята на Студената война, постиженията и проблемите в развитието на българската историография, състоянието на документалните архивни източници по тази проблематика. Подобно на предходните подобни прояви и брифинги, организирани от Изследователската група за Студената война, експертната дискусия има интердисциплинарен научно-приложен характер с очакван брейнсторминг ефект, в духа на известните правила на авторитетни научни консорциуми като Чатъм хауз. Поради това, в работата на Кръглата маса са поканени за участие освен научни работници и преподаватели по съвременна история и международни отношения, така също и представители на държавни агенции и ведомства, архивисти, журналисти, издатели, бивши участници в изследваните исторически събития.

Модераторите на двете тематични направления ще представят главните проблемни насоки и обхват на дискусията. Регламентът за изказвания е 5-7 минути, а за въпроси – до 3 минути.

В рамките на Кръглата маса ще бъде представена изложба на монографии и документални сборници за Студената война, издадени от наши чуждестранни партньори през последните две-три години.

ДНЕВЕН РЕД

15.00 – 15.30

І. Десет години от създаването на Българската изследователска група за Студената война

Водещ: полк. /о.р./ ст. н. с. д-р Димитър Минчев, председател на Българската асоциация по военна история

- Участие в международните научни проекти за история на Студената война в Европа, Северна Америка и Азия – експозе от доц. д-р Йордан Баев, зам.-председател на БАВИ и координатор на Българската изследователска група за Студената война.

- Обсъждане на предложените съвместни инициативи за създаване на съвместен справочен труд и обща База данни на изследователите на Студената война в България. 15.30 – 16.15

ІІ. България в съвременната историография за Студената война: достижения, проблеми и перспективи

Модератор: доц. д-р Костадин Грозев, Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

- Мястото и представянето на България в чуждестранните изследвания за Студената война;

- „Инвентаризация” на тематиката за Студената война в съвременната българска историография (политическа, дипломатическа, военна, разузнавателна, икономическа, културна, етно-национална история, персоналии);

- Използване на съвременни изследователски методики и инструментариум (Critical Oral History, Lessons Learned, Statistical Package for Social Studies – SPSS и др.).
16.15 – 17.00

ІІІ. Българските архиви за Студената война: тематичен обхват, достъпност, използване, дигитализиране и обнародване

Модератор: д-р Боряна Бужашка, председател на Държавна агенция „Архиви”

- Мястото на българските архиви в процеса на декласифициране в САЩ и Европа на документалните извори за съвременната история
- "Инвентаризация" на достъпните архиви за Студената война в Националния архивен фонд на Република България;

- Възможности за дигитализиране и обнародване на архивни извори и използването им за научни, образователни, публицистични и справочни цели.

Към новина: 15/10/2008 България в съвременната историография за Студената война


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.