Начало > Събития

Краен срок: конкурси на Институт за изследване на близкото минало

30/04/2011

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЛИЗКОТО МИНАЛО
http://minaloto.org

Обявява следните конкурси:

* За написването на биографични разкази, автентични дневници и документи от времето на комунизма.

Ще бъдат присъдени 8 награди по 1000 лв.

Срок за предаване на материалите: 15 май 2011 г.

Институтът откупува фотографии с историческа стойност от 40-те, 50-те и 60-те години. Премия за една фотография – 50 лв.

----------------------------------------------

* Конкурс за учители по история в гимназията за примерно развитие на урок от най-новата ни история на тема:

«Политическа система и социална политика в НРБ: социални и етнически групи – обект на негативна и позитивна дискриминация»

Ще бъдат присъдени 6 награди по 600 лв.

Срок за предаване на материалите: 30 април 2011 г.

Материалите по двата конкурса да се изпращат в разпечатан и електронен вид на следните адреси:

Институт за изследване на близкото минало София 1000, пощенска кутия 1319 или

на .

Конкурсите са финансово подкрепени от Фондация "Америка за България" и CEE Trust, България.

Към новина: 15/02/2011 Актуални конкурси на Институт за изследване на близкото минало


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.