Начало > Новини

"Любовта при социализма"

ЦАИ 03/06/2015

Съставителство и редакция: Даниела Колева
Издател: ЦАИ / Издателство "Рива"
2015

Възможно ли е любовта при социализма да има някаква особена характеристика, отличаваща това чувство от неговите проявления в други исторически условия? Въпросът е всъщност за това как обществата моделират, оформят, насърчават или ограничават едни или други чувства, как допускат или изключват тяхното изразяване. Как чувствата - или поне техните артикулации, които са достъпни за наблюдение - зависят от идеологиите, езика, културните практики, очакванията и моралните норми на съответната общност. Текстовете, събрани между кориците на тази книга, показват как усилията на комунистическия режим за директно "психологическо инженерство" биват модифицирани и пренасочвани не само от пасивни съпротиви или бракониерски (в смисъла на Серто) тактики, но и от фактори вътре в самата система. Авторите се интересуват от конкретни стратегии и от конкретните условия, които ги канализират или отклоняват от първоначалния им замисъл. Така "системата" се разпада на различни агенти със свои интереси и приоритети, които все пак заедно (във взаимодействие или в противодействие) създават сложната реалност на реалния социализъм и нееднозначното ситуиране на чувствата в нея.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

КОНСТРУИРАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ОБРАЗЦОВОСТ

* Виолета Дечева - Любов и Драма: Драматургични и сценични парадигми
* Надежда Александрова - Любовта и безстрашието в биографичните разкази за Ана Вентура
* Биляна Раева - Любовта към предприятието и към професията в металургичен комбинат "Кремиковци"
* Надежда Гълъбова - Море от любов. Разказите за/на Дончо и Юлия Папазова

ОБРАЗИ НА ЛЮБОВТА В ПОПУЛЯРНАТА КУЛТУРА

* Галина Гончарова - Любовта към поета / поезията в писма и социалистическите мащаби на младата литературна звезда
* Николай Вуков - Младежта и нейните "любовни трепети" при социализма: обявите за запознанства и читателските писма в сп. Младеж
* Ивайло Александров - Любовният образ на жената в българската соцреклама: от публичното към интимно (сп. Отечество, 70-те - 80-те години на XX век)

ЕРОТИКА И СЕКС: МЕЖДУ СТИГМАТИЗАЦИЯТА И ЕВФЕМИЗАЦИЯТА

* Бойко Пенчев - Национал-еротиката на социализма
* Георги Господинов - Секс по време на социализъм: Хигиена, медицина и физкултура
* Михаил Груев - Платената любов в България през 40-те - 60-те години на XX век
* Вивиан Праматароф-Хамбургер - За незаконната и невъзможна любов

ПРАВО НА ЛЮБОВ И ТАЙНА: ДВА ПРОЧИТА НА ЕДИН КАЗУС

* Дарин Тенев - Правото на тайна и субективацията (върху фрагмент на ученическия дневник от 1964 1965 г.)
* Тодор Христов - Право на любов: Удвояването на държавната от партийната власт и тактиката на правата


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.