Начало > Новини

Софийски диалози: "Конструктивизъм и натурализъм в социалните науки и практики"

ЦАИ 22/11/2017

Форум СОФИЙСКИ ДИАЛОЗИ
22ро издание

Дом на науките за човека и обществото
Софийски университет «Св. Климент Охридски»
École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris)

С подкрепата на: Френски институт в България
Италиански културен институт (София)

Международна конференция
под научното ръководство на Ивайло Знеполски

КОНСТРУКТИВИЗЪМ И НАТУРАЛИЗЪМ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
11-12 декември 2017
«Нова конферентна зала» на Софийския университет


11 декември 2017

10.00-10.30
Ивайло Знеполски (София)
Встъпителни думи

Първи тематичен кръг: водещ Ивайло Знеполски
КОНСТРУКТИВИЗЪМ И НАТУРАЛИЗЪМ: ЕДНО НЕСТАБИЛНО РАВНОВЕНИЕ

10.30-11.15
Сирил Лемийо (Париж)
Денатурализиране на социалния свят и контрол чрез опита: за един по-рефлексивен конструктивизъм

11.15-11.45
Димитри Гинев (София)
Нито конструктивизъм, нито натурализъм: една херменевтична теория на социалните практики

11.45-12.15
Едуард Гардела (Париж)
Социално произвеждане на времето и процесите на (де)синхронизация: една Норберт-Елиасова хипотеза

12.15-13.00
Дискусия

13.00-15.00
Обедна почивкаПърви тематичен кръг –
КОНСТРУКТИВИЗЪМ И НАТУРАЛИЗЪМ: ЕДНО НЕСТАБИЛНО РАВНОВЕНИЕ
Продължение, Водещ: Стилиян Йотов

15.00-15.30
Димитър Вацов (София)
Как да кажем «Това е истина!» конструира реалност? Към една перформативна теория за истината

15.30-16.00
Христо Тодоров (София)
Апология на наивността. Как да защитаваме истината пред лицето на пост-истината?

16.00-16.30
Адам Такач (Будапеща)
Конструиране на природата на социалното. Категориалният анализ и социо-историческата реалност

16.30-17.00
Дискусия

17.00-17.30
Кафе пауза

Втори тематичен кръг:
КОНСТРУКТИВИЗМЪТ ПРЕД СОЦИАЛНИТЕ ПРАКТИКИ
Водещ: Едуард Гардела

17.30-18.00
Боян Знеполски (София)
Натурализъм и конструктивизъм в радикалната социална критика

18.00-18.30
Ерик Ланьо  (Париж)
Границите на конструктивизма в социология на журналистиката. Произвеждането на журналистическите факти

18.30-19.00
Даниел Даян  (Париж, Тел Авив, Ню Йорк)
Три примера за опозицията реализъм / конструктивизъм: психоанализа, колективна памет, медийна информация

19.00-19.30
Дискусия12 декември 2017


Трети тематичен кръг:
КОНСТРУИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО, НАТУРАЛИЗИРАНЕ НА КОНСТРУИРАНОТО
Водещ: Христо Тодоров


9.30-10.00
Стилиян Йотов (София)
Моралът на натурализма

10.00-10.30
Яник Барт (Париж)
Как се става жертва? Един конструктивизъм без релативизъм.

10.30-11.00
Хайнц Висман (Париж)
Да натурализираме разума?

11.00-11.30
Дискусия

11.30-12.00
Кафе пауза

12.00-12.30
Джовани Леви (Венеция)
Конструктивизъм и натурализъм в историята

12.30-13.00
Ивайло Знеполски  (София)
Конструктивизмът и натурализмът пред изпитанията на сегашната история

13.30-14.00
Дискусия и закриване на конференцията
Сирил Лемийо и Ивайло Знеполски


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.