Начало > Новини

"(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало"

ЦАИ 22/01/2019

Покана за конференция:

(Пре)осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало
7-9 ноември 2019 г., София

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН

Тридесет години след края на държавния социализъм нуждата от познание за него е все така актуална. През изминалите три десетилетия доминантният публичен дискурс за предишния исторически период претърпя съществени промени: от категорично отрицание в първите години на прехода до последната вълна на реабилитация на режима и носталгия (соцносталгия, Ostalgie, Юго/Тито-носталгия). Макар и в различна степен, и до днес постсоциалистическите общества в Централна, Източна и Югоизточна Европа са разделени в отношението си към близкото минало. Тридесет години след падането на Желязната завеса политиката и културата на паметта за социализма продължават да бъдат поле на напрежение и спор между политиците и между различни социални групи. Трудността в осмислянето и справянето с това наследство се дължи не само на (без)действията на политическите елити или гражданското общество. Социализмът е част от биографичния опит на хората, които са го живели, и те споделят своята истина за него, изхождайки от неоспоримия статут на свидетели. А този опит е многообразен, нееднозначен и противоречив, както и спомените за него. За следващите поколения социализмът е „чужда страна“, той е разказ за миналото на другите, на семейството, образ от филм или от прочетена книга, постпамет. Академичният дискурс за социализма/комунизма, подобно на всекидневното и политизираното публично говорене, е също силно фрагментиран.

Целта на международната интердисциплинарна конференция е да се дискутират различни аспекти на социализма/комунизма и влиянието му върху настоящето. Акцентът е поставен върху (пре)осмислянето – желанието ни да се тематизира състоянието на изследванията за социализма, да се осветлят нови полета и добавят нови детайли към познанието за периода.

Очакваме предложения за доклади, които разглеждат въпроси, свързани със следните (примерни) теми: теоретизации и подходи в изследванията на социализма/комунизма; социалистическият начин на живот в транснационална перспектива и в конкретния национален социокултурен контекст на страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа; емпирични изследвания и резултати от case studies върху всекидневната култура през социализма: материална култура, труд, свободно време, празничност, публичен и частен живот, стратегии за овладяване на социалистическото всекидневие, джендър режими; политики на памет и забрава.

Каним за участие изследователи, работещи в полетата на социалната и културната антропология, социалната история, европейската етнология, социологията и политическите науки. Предвижда се публикуването на тематичен сборник.

Предложенията за доклади трябва да съдържат заглавие, резюме (350 думи) и кратка академична биография на автора (150 думи).

Работни езици на конференцията: български, немски и английски.

Краен срок за изпращане на предложенията: 15 март 2019 г.
Краен срок за потвърждение на приетите предложения: 30 март 2019 г.
Контакт: Яна Янчева, [email protected]

Конференцията е без такса за участие. Разходите за настаняване в София ще бъдат поети в зависимост от полученото финансиране.

Организационен комитет:
Доц. д-р Ана Лулева, доц. д-р Иванка Петрова, доц. д-р Петър Петров, гл.ас. д-р Светла Казаларска, гл.ас. д-р Яна Янчева, секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, ИЕФЕМ на БАН.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.