Начало > Новини

"Мълчанието за комунизма в Централна и Източна Европа"

ЦАИ 19/11/2007

Международна конференция
организирана от Институт изследване на близкото минало (ИИБМ) и
Дом на науките за човека и обществото, София

с финансовата помощ на
Програма "Изток - Изток: Партньорство отвъд граници" на "Отворено общество" и
Френският културен институт, София

Мълчанието около комунизма в Централна и Източна Европа
18 години след падането на Берлинската стена


01 – 02 декември 2007 г., София
Хотел “Arena di Serdica”

Официалните езици на конференцията за български, английски и френски. Ще бъде осигурен превод.

01-ви декември,Събота

09.30 – 10.00 Откриване на конференцията: проф. Знеполски, директор на ИИБМ и Ленко Ленков, съучредител на ИИБМ

Тематичен кръг: Как функционира комунистическата държава

10.00 – 10.30 Румен Даскалов (Нов Български Университет, София)
"Народната демокрация" – авантюрите на едно понятие

10.30 – 11.00 Михаил Груев (Софийски университет)
Колективизацията в България като социален и демографски катаклизъм.

11.00 – 11.30 Александър Везенков (София)
За една нова история на БКП

11.30 – 12.0 Дискусия

12.00 – 12.30 Момчил Методиев (Списание "Християнство и култура", София)
Държавна сигурност: институция за осигуряване на политическата легитимност на комунистическия режим

12.30 – 13.00 Ан-Мари Лошонци (L'École pratique des hautes études, Brussels)
Мълчание или писък: театрализиране на комунизма в музеографията в "Къщата на ужасите" в Будапеща

13.00 – 13.30 Дискусия

13.30 – 14.30 Обед

Тематичен кръг: Да живееш в комунизма

14.30 – 15.00 Даниела Колева (Софийски университет)
Биографични разкази и памет за комунизма

15.00 – 15.30 Георги Господинов (Институт за литература, БАН, София)
Колекциониране на липсващото: всекидневни истории и всекидневни обекти от времето на комунизма

15.30 – 16.00 Франсоаз Майер (L'École des hautes études en sciences sociales, Paris)
Образът на агента-доносник в чешкото публично пространство след 1989 г.

16.00 – 16.30 Дискусия

16.30 – 17.00 Кафе пауза

17.00 – 17.30 Иван Еленков (Софийски университети)
Културната политика на реалния комунизъм

17.30 – 18.00 Деян Деянов (Пловдивски университет)
Икономика на символния дефицит

18.00 – 18.30 Михаил Риклин (Философски институт, Москва)
Дебатът за комунизма в пост-съветска Русия. Защо е трудно да деконструираме комунизма?

18.30 – 19.00 Дискусия

2-ри декември, Неделя

Тематичен кръг: Комунистическата политикономия: икономика на дефицита

09.00 – 09.30 Мартин Иванов (Исторически институт, БАН, София)
Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм (1963 - 1989)

09.30 – 10.00 Даниел Вачков (Исторически институт, БАН, София)
България и финансовите проблеми на социалистическата общност

10.00 – 10.30 Румен Аврамов (Център за либерални стратегии, София)
Терминалната икономическа криза на българския комунизъм: погледът на "информираните елити" и на техните критици

10.30 – 11.0 Дискусия

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.00 Ивайло Знеполски (Институт за изследване на близкото минало, София)
Социалната политика на комунистическия режим: един сравнителен анализ

12.00 – 12.30 Павел Совински (Институт за политически изследвания, ПАН, Варшава)
Полската куфарна търговия по Черно море и културата на дефицита 1956 – 1970 г.

12.30 – 13.00 Емилия Карабоева (Технически университет, Айндховен)
Невидимите лица на социалистическото всекидневие: случаят на международните шофьори

13.00 – 13.30 Дискусия

13.30 – 15.00 Обед

Тематичен кръг: Комунизмът - репресии и съпротива

15.00 – 15.30 Габор Дяни (Институт по история, Унгарска академия на науките, Будапеща)
Революция, въстание, гражданска война. Концептуалните дилеми на 1956 г.

15.30 – 16.00 Борис Попиванов (Институт за социални ценности и структури "Иван Хаджийски", София)
Български гледни точки за унгарската 1956: историко-политически ракурси

16.00 – 16.30 Пламен Дойнов (Нов Български университет)
Унгарската есен в България: литературни образи и интелектуални рефлексии на '56-та

16.30 – 17.00 Дискусия

17.00 – 17.30 Закриване


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.