Начало > Новини

"Европа преди и след 1989 г."

ЦАИ 02/12/2008

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Конференция по случай годишнината от събитията през 1989 г.
http://www.cee-socialscience.net/1989/
10-12 юни 2009 г., Университета в Падуа, Италия

Работен език: английски

Последиците за Европа от годината 1989 заслужават задълбочено изследване. Това време беше повратна точка: разширяването на Европейския съюз, транс-национализирането на икономиката и промяната на ценностите от двете страни на Берлинската стена. Конференцията ще се опита да предизвика разговор и нови изследователски проекти, занимаващи се с промените на субектите и организациите не само в т.нар. Източна Европа, но и в Западните страни. Очакват се доклади, които представят световните реконфигурации, появили се "преди" и "след" 1989.

Организаторите имат две основни цели предвид:

1. Да представи най-добрите актуални изследвания на преди-то и след-то на 1989 г., най-вече в тяхната сравнителна перспектива, анализиращи регионалните взаимозависимости и проследяващи отвъд националните влияния на случващото се. Очакват се млади учени, постдокторанти и утвърдени изследователи да предложат своите доклади.

2. Да се предизвика дългосрочен публичен и академичн интерес като се набележат и популяризират нови изследователски програми, насочени преди всичко към мобилността на постдокторанти или водещи изследователи.

Покана за панелни участия: "Преди и след 1989"

Очаквате се предложения за панели без тематични ограничения стига да са с транс-национален и сравнителен характер. Теми, които демонстрират значението на 1989 не само за Източна и Централна Европа, но и за останалите европейски региони във връзката им със света, са добре дошли.

Панелните организатори трябва да имат предвид, че продължителността на панелите е около 100 минути (3-5 докладчици). Участниците трябва да имат докторска степен (от 31.12.2008 нататък). ... Крайният срок е 10 януари 2009, а подборът ще стане в рамките на следващите две седмици. Пълните доклади трябва да бъдат предадени до 30 април 2009. Всички доклади ще бъдат публикувани в RN 1989 Working Paper Series (ISSN 1867-2833). Може да изпращате своите предложения на

Тематични панели: Развитие и адаптация на политическите, икономическите и обществените актьори и институции

Очакват се предложения за тематични панели около как а) 1989 и последващите развития повлияват върху позициите и траекториите на споменатите актьори б) какви стратегии използват те, за да се приспособят към новините политически и икономически реалности.

Като стимул за разработването на панелите поставяме следните въпроси:

1. Политически актьори: Как може да оценим ролята, която играха бившите комунистически партии в преходната политика? По какъв начин се промениха левите политически програми на западните партии след 1989? Какви бяха определящите фактори в развитието на бившите антикомунистически движения и как те се преобразуваха по време на Прехода? Кои са факторите и моделите за сътрудничество на идеологическите съюзници на наднационално ниво? Как всичко това протече на европейско ниво?

2. Икономически актьори: Какви бяха предпоставките за успеха или провала на социалистическите икономически проекти след 1989? Какви бяха ролите на старите социални мрежи, държавата и чуждите инвеститори при адаптацията на тези актьори? По какъв начин бизнес стратегиите, управлението и производството на западните компании се промени? Как се промени пазарът на труда и какви са последиците от мобилността и миграцията? Как оценяваме бъдещата устойчивост на интегрирания Европейски капитал, трудов пазар и услуги?

3. Обществени актьори: Как профсъюзите от комунистическия период, бидейки "трансмисията" на комунистическия режим, се превърнаха в "независими" организации? Какви са моделите за транснационално сътрудничество на трудовите пазари в Европа? По какъв начин се промени гражданското общество в Европа след падането на комунизма? Какво значи падането на комунизма за междуполовите отношения? По какъв начин нарастващото неравенство и икономически предизвикателства повлияха на европейската политическа сцена?

N.B. Панели, изследващи други обществени области - държавата, военната или културната сфера, юридическата система, с фокус политическите, икономическите и обществените актьори в тях, също са добре дошли. Моля изпращайте предложенията си нa

Покана за постери: Най-добра докторантска разработка

Организаторите очакват и предложения за участие с постери от страна на действащи докторанти, посветили работата си по тема, свързана в най-широк смисъл с предложената от конференцията. Идеята на постерния панел е да даде достатъчно време и възможност докторанти и млади учени да обсъдят своите разработки и да установят ползотворни контакти за бъдещо сътрудничество.

Докторантите, които искат да се включат със свое представяне, трябва да изпратят резюмето си и CV най-късно до 10 януари 2009 г. на адрес

Публикация, кариерна консултация и бъдещи изследователски възможности

- Участниците в конференцията ще имат възможност да обсъдят с организаторите възможността за публикуването на сборник и специален брой на RN 1989. Повече подробности ще станат ясни през пролетта на идната година.

- Панелните организатори ще имат възможност да участват 'Early Independence,’ дългосрочната програма за професионално развитие (CPD) на млади учени. Тя има за цел да подготвя постдокторантите за успешното им кандидатстване пред финансиращи програми.

- RN 1989 (Изследователската мрежа) дава възможност за разширяване и удължаване на съществуващи или нови общи проекти чрез формирането на работни групи (отворена за докторанти също). Възможности за набиране на средства.

Условията и изискванията за членство в Работната група на RN 1989 и CPD програмата може да видите на: http://www.cee-socialscience.net/1989/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.