Начало > Новини

Покана за участие в стипендиантска програма на ЦАИ 2009 - 2010 г.

ЦАИ 20/02/2009

2-ра ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

в изследователския проект

Режими на историчност и дискурси на модерността и идентичността, 1900 - 1945 г. в Централна, Източна, Югоизточна и Северна Европа


СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА 2009 - 2010 г.

Официалният език на проекта е английски

Октомври 2008 – юни 2010 г.

Проектът е подпомогнат от Volkswagen Foundation, Германия, Фондацията "Fritz Thyssen", Германия и Bank of Sweden Tercentenary Foundation, Швеция

Центърът за академични изследвания София обявява конкурс за стипендианти към свой международен изследователски проект (повече за идеологията на проекта може да видите във версията на английски език).

Общи условия

Пет изследователи в областта на социалните и хуманитарните науки ще се присъединят като стипендианти към екипа на проекта за период от девет месеца (1-ви октомври 2009 – 30 юни 2010 г.). Предварителната програма предполага индивидуални изследвания и участие в две работни срещи и един разширен колоквиум. В добавка изследователите чужденци могат да прекарват различни периоди от време в София с изследователска цел (въпрос на договорка).

Избраните кандидати ще получават месечна стипендия в размер на 750 Euro (включваща разходи за път и изследователски разходи). Центърът за академични изследвания осигурява академична, организационна и административна подкрепа на изследователския процес. Всички технически и библиотечни ресурси на ЦАИ са на разположение на стипендиантите.

Краен срок за кандидатстване: 20 април 2009 г.

Пълният текст на поканата вижте в английската версия на новината!

За контакти

Mr Dimiter Dimov

Project Coordinator
e-mail:

Centre for Advanced Study Sofia
70 Neofit Rilski Str.
Sofia 1000, Bulgaria
tel.: + 359 2 9803704 / fax: + 359 2 9803662


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.