Начало > Новини

"Стойността на социалните науки"

ЦАИ 04/12/2009

КОНКУРС ЗА СТАТИИ
НА ТЕМА “СТОЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ”

Институт за изследване на обществото – България и Институт за философски изследвания – БАН обявяват конкурс за статии на млади учени на тема “Стойността на социалните науки”.

Мисия:

Съвременното общество е общество на знанието, защото е превърнало знанието в стойност. Нещо има стойност, не просто когато има значение. За да има стойност, то трябва да може да бъде съизмервано с други носители на стойност и следователно трябва да бъде измеримо.

Стойността на социалнонаучното знание трудно може да бъде измерена с икономическите му ползи. Поради това тя обикновено се измерва със системи за оценяване от рода на акредитацията. Тези системи за оценяване са способни да променят облика на дисциплините и институциите на социалните науки по специфичен и вероятно по-ефективен начин от идеите, защото въздействат по-скоро върху организацията на дейностите отколкото върху умовете на учените.

Ние работим в научни институции. Организацията на работата ни е и ще бъде формирана от системи на оценяване, формирани в резултат на решения от страна на представители на научни и държавни институции, които не отчитат нито ситуацията, нито гледната точка на младите учени. Това ни изправя пред избора да оставим други да взимат вместо нас решения за бъдещата организация на нашата работа или да опитаме да повлияем на тези решения. Този конкурс е опит да бъде направено второто.

Изисквания:

Статиите трябва да отговарят на един от следните въпроси:
Според какви принципи да бъде оценявана стойността на научната работа в областта на социалните науки?

Какви са предимствата и недостатъците на съществуващи български или чужди системи за оценяване на стойността на научната работа от гледна точка на социалните науки?

Какви конкретни механизми или практики на оценяване могат да бъдат приложени в рамките на българските университети или институти от областта на социалните науки?

Статиите трябва да имат обем до 20 стандартни страници. Предимство ще имат статиите, проучващи конкретни принципи, системи или механизми на оценяване. Адекватността на статиите на поставените въпроси ще бъде преценена от екип от млади учени от Институт за философски изследвания, Институт по социология, СУ “Св. Климент Охридски” и ПУ “Паисий Хилендарски”. Авторът на одобрените статии ще получат хонорар в размер на 240 лв. Статиите ще бъдат публикувани в сборник.

Краен срок: 28 февруари 2010

За въпроси и контакти:

Редакционен съвет в състав:
н.с. І ст. д-р Ивелина Иванова (ИФИ), н.с. І ст. д-р Ивайло Димитров (ИФИ), н.с. ІІ ст. д-р Ина Димитрова (ИФИ), н.с. І ст. д-р Теодора Карамелска (ИС), гл. ас. д-р Тихомир Митев (ПУ), гл. ас. д-р Тодор Христов (СУ).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.