Начало > Новини

Конкурс за статии в областта на теория на науката

ЦАИ 23/03/2010

Институт за изследване на обществото и Институт за философски изследвания – БАН обявяват конкурс за статии на млади учени на теми:

# Неолиберализмът и науката

Статиите трябва да имат следния фокус:

1.Неолибералното понятие за знание
2.Ефекти на неолибералните политики върху научните изследвания
3.Ефекти на неолибералните политики във висшето образование
4.Алтернативи на неолибералните политики в областта на науката и висшето образование

Предимство ще имат статии, прилагащи понятията за неолиберализъм, разработени от Мишел Фуко (Раждането на биополитиката), Уенди Браун (Edgework), Тони Негри и Майкъл Хард (Империя). В случай на нужда Институтът за изследване на обществото може да осигури достъп до релевантна литература.

Получените статии ще бъдат оценявани от екип учени от Институт за философски изследвания – БАН, СУ „Св. Климент Охридски” и ПУ „Паисий Хилендарски”. Те трябва да имат обем 4000-6000 думи. Ще бъде осигурено публикуването им в сборник. Авторите на одобрените статии ще получат хонорар в размер на 360 лв. Краен срок: 24 май 2010 г.

За въпроси и контакти:

-------------

# Оценки на стойността в съвременните социални науки

Статиите трябва да описват практики на оценяване на работата на академичния състав в една или повече чужди страни. Те трябва да имат следния фокус:

1.Централизираност / децентрализираност на режима на оценяване
2.Отношение между оценяването на академичния състав и акредитирането на университетите и научните институти
3.Институции, извършващи оценяването
4.Периодичност на оценяването
5.Следствия от оценяването
6.Възможности за оспорване на получената оценка
7.Стъпки на развитие в академичната кариера и изисквания за преминаването им
8.Личен опит с оценяването и неговите ефекти

Получените статии ще бъдат оценявани от екип учени от Институт за философски изследвания – БАН, СУ „Св. Климент Охридски” и ПУ „Паисий Хилендарски”. Те трябва да имат обем 5000-9000 думи. Ще бъде осигурено публикуването им в сборник. Авторите на одобрените статии ще получат хонорар в размер на 480 лв. Краен срок: 24 май 2010 г.

За въпроси и контакти:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.