Начало > Новини

Новини

Кратки гост-изследователски стипендии
11/02/2009, ЦАИ
на Института за академични изследвания към Университета в Единбург

"Евреите в българския обществени дискурс до Освбождението"
11/02/2009, ЦАИ
Покана за Семинара
СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:
БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

"Философски алтернативи", кн. 5-6/2008
10/02/2009, ЦАИ
Анализи и философски ориентири към разнообразни явления от духовния и политическия живот.

"Етнологията в България - история, методи, проблеми"
09/02/2009, ЦАИ
Етнографският институт с музей при БАН организира научна конференция в чест на 60 годишния юбилей на ЕИМ - БАН (15-17 октомври 2009 г.)

Покана за участие в "Пазарите като мрежи"
06/02/2009, ЦАИ
Международна конференция, организирана от ISA, RC02 “Economy and Society”, Катедра "Социология", Софийски университет и Българската социологическа асоциация.

"Правителственият елит на Румъния и България втората половина на ХІХ и началото на ХХ век"
05/02/2009, ЦАИ
Нова книга на Добринка Парушева и Института по Балканистика, БАН.

Покана за публикации в "СЛОВО"
04/02/2009, ЦАИ
Научно списание за Руски, Евразийски и Източно-европейски изследвания, издавано от магистри и докторанти на School of Slavonic and East European Studies.

"Да останем в България: най-трудният избор? (кандидатстудентски дилеми)"
30/01/2009, ЦАИ
Съставител: Таня Чавдарова
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

"Призраците от миналото: Ежедневието 20 години след падането на комунизма"
29/01/2009, ЦАИ
Международна конференция, 11-12.06.2009, Университета на Източен Лондон

"Обединена Европа - Разединена памет" и "Религия и секуларизъм"
27/01/2009, ЦАИ
Стипендии за млади изследователи по два тематични фокуса:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 (130) 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.