Начало > Новини

Новини

"Ролята на висшето образование във формирането на новите елити в съвременна България"
03/01/2009, ЦАИ
Организатори: Alain Pierrot и Jan Spurk (преподавтели в l’Université Paris Descartes, Факултет за социални и хуманитарни науки "Сорбоната")
ПЕТЪК, 6-ти февруари 2009, 10 -18 часа.
Франкофонски център към Софийски университет

"Европейска награда Чарлз V 2008 – Симон Вейл"
02/01/2009, ЦАИ
Стипендиите са насочени към докторанти от Европа, които работят върху своята докторска теза в областите история, политически науки, икономика, право, социалните и хуманитарни науки, както и в други научни области.

Изследователски стипендии на Хуманитарния център към Университета в Питсбърг
01/01/2009, ЦАИ
Хуманитарният център към Университета в Питсбърг кани кандидати за своите изследователски стипендии за академичната 2009-10 година

Стипендии на New Europe College, Букурещ 2009 - 2010 г.
23/12/2008, ЦАИ
Покана за участие в конкурса за млади учени и изследователи.

Конкурс на ЦАИ за независими изследователски проекти
19/12/2008, ЦАИ
в социалните и хуманитарните науки.

"Теории на действието (action theories) във философията и социалните науки"
17/12/2008, ЦАИ
Покана за участие в Лятното училище SIAS по посочената тема
20 - 31 юли, 2009 г. в Националния хуманитарен център, Северна Каролина, САЩ

Балканските 'Манчестъри': поглед към историята на балканските индустриални центрове в края на ХІХ и началото на ХХ век
13/12/2008, ЦАИ
лекция на Христо Беров (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)

Религии и ценности в Централна и Източна Европа
09/12/2008, ЦАИ
Изследователската мрежа REVACERN, финансирана от 6-та рамкова програма обявява конкурс за финансиране на научни проекти по следните теми:

"Християнство и иновация"
08/12/2008, ЦАИ
Клуб „Християнсто и култура” и Фондация „Комунитас” организират дебат по темата.

Балканският панаир през ХІХ в. като икономическо и социално пространство
07/12/2008, ЦАИ
СЕМИНАР на Център за либерални стратегии
СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ:
БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 (132) 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.