Начало > Новини

Новини

Първи работен семинар на проекта "SHAKEN ORDER"
20/10/2008, ЦАИ
06 - 09 ноември 2008 г. в Център за академични изследвания.

"Европейският политически съюз – една територия, граници и хоризонти"
19/10/2008, ЦАИ
публична лекция на Мишел Фуше, последвана от дебат.

"Критически изследвания на новите социални неравенства"
17/10/2008, ЦАИ
Международна научна конференция, организирана от Изследователски център по социални науки, Катедра социология, Философски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, 21 и 22 ноември, град София, България

"Европейският съюз след разширяването на Изток"
16/10/2008, ЦАИ
Семинар с Проф. Клаус Офе (Университет Хумболт / Hertie School of Governance, Берлин)
8 ноември 2008 г. (събота) от 16:00 ч. в Център за академични изследвания София, ул. Неофит Рилски 70, ет. 3. Лекцията ще се проведе на английски език.

България в съвременната историография за Студената война
15/10/2008, ЦАИ

Кръгла маса в рамките на Втората национална конференция на БИД
„Българските институции през вековете”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
Ректорат, Заседателна зала № 1, 27 ноември 2008 г., 15 – 17 ч.

"Преводите на средновековни християнски текстове"
07/10/2008, ЦАИ
дебат с участието на проф. дфн Цочо Бояджиев (преподавател в СУ „Св.Климент Охридски", Философски факултет), доц. д-р Ана Николова (преподавател в СУ „Св.Климент Охридски", Факултет класически и нови филологии) и доц. д-р Иван Христов (преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски", Философски факултет).

Конкурс за напреднали и млади изследователи в областта на социалните науки
25/07/2008, ЦАИ
Център за академични изследвания, Хелзинки, Финландия.

"Публичните празнични ритуали като израз на идентичност: Централна Европа и Балканите след 1985 г."
24/07/2008, ЦАИ
Пълна стипендия за провеждане на докторантско изследване, Университета в Осло.

Двувековният път на едно понятие "Балканският полуостров" (1808-2008 г.)
23/07/2008, ЦАИ
Катедра „История на Византия и балканските народи“ на Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира кръгла маса по темата.

"Социално поведение и фамилни стратегии на Балканите (XVI - XX в.)"
22/07/2008, ЦАИ
Академичен център "Нова Европа" (New Europe College), Букурещ издаде сборник, представящ публикации по темата на автори и специалисти по Балканите (ISBN 978-973-88304- 2-4).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 (135) 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.