Начало > Новини

Новини

Научно списание "Сравнителна и европейска философия"
21/07/2008, ЦАИ
Покана за публикации в шестмесечно академично издание.

Изследователски стипендии на Център "Уудроу Уилсън" 2009-2010
15/07/2008, ЦАИ
Международният изследователски център Уудроу Уилсън обявява конкурсна процедура за изследователските си стипендии за 2009-2010.

Програма "Гражданско образование в действие"
14/07/2008, ЦАИ
Проект на Федералната централа за политическо образование на Германия и фондация "Роберт Бош".

"Европейските градове между демокрацията и тоталитарните системи"
11/07/2008, ЦАИ
Интернет сайтът "Европейски град" (www.europeancity.cz) публикува покана за статии по посочената тема.

Интердисциплинарна конференция "Природа и общество"
10/07/2008, ЦАИ
"Българско общество за проучване на осемнадесети век",
със съдействието на Френския институт в София и Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий

"Свобода и демокрация: европейски гледни точки, европейски перспективи"
07/07/2008, ЦАИ
Покана за участие в първа международна конференция.

ЦАИ обяви резултатите от стипендиантския конкурс за изследователския си проект "Режими на историчност"
03/07/2008, ЦАИ
След заседание на Академичния съвет на ЦАИ на 10-ти юни 2008 г. бяха определени петте изследователски стипендии.

Конкурс за емпирични изследователски проекти
01/07/2008, ЦАИ
Изследователски център по социални науки е функционално звено към Катедра „Социология” на СУ и се финансира от Фонд “Научни изследвания” към МОН.

Покана за публикация: "Популярната култура и социализмът(ите)"
26/06/2008, ЦАИ
Покана за участие в научен сборник по темата.

Подпомагане на изследователски срещи и визити от CEU и HESP
20/06/2008, ЦАИ
Възможността за финансиране се осъществява от Проекта "Сравнителна история" на Централно-европейския университет и Програмата на Отворено общество за подпомагане на висшето образование (HESP).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 (136) 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.