Начало > Новини

Новини

Преподавателска позиция в областта на османистиката
21/02/2008, ЦАИ
Централно-европейският университет, Будапеща (CEU) обявява конкурс за преподавател османист към Училище за исторически и интердисциплинарни изследвания. Назначението е към Катедра по история и Катедра за средновековни изследвания.

Стипендии за преводи от хуманитарните и социалните науки
20/02/2008, ЦАИ
Институт на науките за човека (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) и Фондацията ERSTE (ERSTE Stiftung) канят учени да се присъединят към инициативата за превод на важни книги от областта на хуманитарните и социалните науки, културологията. Преводите са от източно на западно-европейски език или обратно, или от един източно-европейски език на друг.

Конкурс за участници в проект на Център за академични изследвания
19/02/2008, ЦАИ
Център за академични изследвания обявява втора конкурсна процедура за стипендианти в рамките на международния си проект Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies (Case Studies in Law).

Конкурс на МОН за специализации в чужбина
18/02/2008, ЦАИ
Министерството на образованието и науката обявява конкурс за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит или провеждане на научни изследвания в чуждестранни висши училища и научни организации в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, културен и научен обмен за академичната 2008-2009 година. Изборът на кандидатите се прави след провеждане на събеседване.

Стипендия за развитието на гражданското общество
15/02/2008, ЦАИ
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и “Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа” обявяват конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Конкурс за наградата "Д-р Илко Ескенази"
14/02/2008, ЦАИ
Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" Мемориален фонд "Д-р Илко Ескенази" Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз обявява...

"Системни промени в обществата на Югоизточна Европа: социални, политически и демографски последици"
12/02/2008, ЦАИ
Покана за участие; Институт за Дунавския регион и Централна Европа (IDM), Виена организира международен форум за млади учени от Централна и Югоизточна Европа.

Дикусия "Християнство и съвременност"
10/02/2008, ЦАИ
С тази дискусия започват сбирките на клуб "Християнство и култура".

Докторантски стипендии по европейски политики и съвременна история
07/02/2008, ЦАИ
Центърът за европейски и международно изследвания към Университета в Портсмут обявява конкурс за пълни докторантски стипендии за граждани на ЕС.

Стипендия в рамките на англоезичната магистърската програма по философия към СУ
06/02/2008, ЦАИ
Магистърската програма по философия, преподавана на английски език, обявява магистърска стипендия с начална дата март 2008 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 (144) 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.