Начало > Новини

Новини

"Югоизточна Европа", ново списание за Балканите
18/10/2007, ЦАИ
Нов научен журнал с интердисциплинарна насоченост, който ще излиза три пъти годишно.

"Климентови четения за млади изследователи"
18/10/2007, ЦАИ
организатори са СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Катедрата по кирилометодиевистика.

Постдокторантска стипендия в областта на история на науката
17/10/2007, ЦАИ
Независим университет, Барселона, краен срок: 2 ноември, 2007 г.

Нова книга: "Култура, общество, литература"
15/10/2007, ЦАИ
е заглавието на новия сборник, събрал част от класическите изследвания на проф. Богдан Богданов.

"Изследването като политическо действие?"
12/10/2007, ЦАИ
дебат с участието на: проф. Христо Тодоров, доц. Лиляна Деянова, доц. Петя Кабакчиева, Красимир Стоянов и ас. Валентин Данчев.

"Самоопределение и публична култура на балканските градски класи"
11/10/2007, ЦАИ
IX-та Международна конференция по градска история
Сравнителна история на европейските градове
Европейска асоциация за градска култура
Лион, 27 - 30 август, 2008 г.

Сп. "Исторически студии" кани сътрудници
09/10/2007, ЦАИ
Периодично издание от областта на историята, международните отношения и интелектуалната история кани сътрудници и предложения за публикации. Списанието се издава от Влахския университет, Румъния.

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало
08/10/2007, ЦАИ
По повод на една книга. Румен Аврамов, Център за либерални стратегии, 24 октомври от 18:30 ч.

"Има ли бъдеще подкрепата за демокрацията по света?"
07/10/2007, ЦАИ
Публична лекция на ТОМАС КАРОДЪРС, Софийски университет, Ректората, 12 ноември от 18 часа, зала 1.

"Влиянието на Европейския съюз върху демокрацията в страните - членки"
06/10/2007, ЦАИ
публична лекция на Филип Шмитер, Червената къща на 9 ноември, от 19 часа, Червената зала.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 (151) 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.