Начало > Новини

Новини

"Картини от живота на един провинциален град или как 'опитоменото' електричество променя бита на старозагорци"
31/01/2007, ЦАИ
6 февруари 2007г. (вторник), 17.30ч.
Център за култура и дебат Червената къща
Ул. „Любен Каравелов” 15

Летен курс "Култура и познавателна способност"
30/01/2007, ЦАИ
Централно европейски университет, Будапеща
04-12 юли, 2007 г.

Aвстрийски стипендии - представяне
29/01/2007, ЦАИ
Българска академия на науките, Голямата зала на Президиума на БАН,
07 февруари, 15:00 ч.

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост"
26/01/2007, ЦАИ
Международна конференция в Университета Йорк в Торонто, Канда
01-03 юни, 2007 г.

22 Ежегоден конгрес на Европейската асоциация по икономика
24/01/2007, ЦАИ
Място: Будапеща, Унгария
Дата: 27 – 31 Август, 2007 г.

Краткосрочни изследователски стипендии
23/01/2007, ЦАИ
Европейски център за анализи в социалните науки, Университета в Есекс.

"Изследователска работа и иновация в Европа до 2010"
22/01/2007, ЦАИ
публична лекция на проф. Жерар Брюгал (на френски език, със симултанен превод)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации"
19/01/2007, ЦАИ
Покана за участие в интердисциплинарен семинар, 14-15 юни, Швейцария (на английски)

"Демографско и стопанско развитие на балканските селски общности в прехода между две епохи, XIV - XVI в."
18/01/2007, ЦАИ
Лекция на Христо Матанов, Софийски университет

"Интеграцията на ромите в българското общество"
16/01/2007, ЦАИ
Научна конференция, Институт по социология към БАН, 18-19 януари, 2007 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 (161) 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.