Начало > Новини

Новини

"За светлината в широк план"
10/02/2016, ЦАИ

Представяне на българското издание на книгите на Ришард Капушчински
07/02/2016, ЦАИ

Отключени гласове / Voices Unlocked / Ungehoerte Stimmen
07/02/2016, ЦАИ

"Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война"
03/02/2016, ЦАИ

Пролетните лекции в Американския изследователски център
02/02/2016, ЦАИ

Има ли алтернатива икономиката на консумеризма, възможна ли е икономика „без растеж“?
02/02/2016, ЦАИ

"Разузнаванията на комунистическа България и Варшавският пакт срещу НАТО"
01/02/2016, ЦАИ

"Протестните движения в публичното пространство: Гези Парк в Истанбул"
29/01/2016, ЦАИ

"Алтернативната религиозност в Източна Европа по време на комунизма"
26/01/2016, ЦАИ

Преводаческа работилница с водещ – д-р Магдалена Питлак
24/01/2016,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (27) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.